• Crisisorganisatie

  De veiligheidsketen is zo sterk als de zwakste schakel.
  Organiseer voor veiligheid en crisisbeheersing een evenwichtige invulling van de schakels pro-actie, preventie, preparatie, respons en nazorg

 • Veiligheidsregio’s

  In Nederland zijn 25 veiligheidsregio’s.
  Een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsmede de geneeskundige hulpverlening.

 • Risicoprofiel

  De regionale organisatie van de veiligheid en crisisbeheersing is gebaseerd op het risicoprofiel dat bestuurlijk is vastgesteld ten behoeve van het beleidsplan en het crisisplan

 • Bestuur en Beleid

  Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en werkt de aanpak uit in het regionale beleidsplan en crisisplan.

 • Crisismanagement

  Complexe besluitvorming met veel actoren en grote belangen in omstandigheden waarin onzekerheid, dreiging en tijdsdruk de situatie (kunnen gaan) bepalen.

 • Crisisplannen

  Op basis van het risicoprofiel brengt de veiligheidsregio’s de mogelijke scenario’s in kaart en werkt zij in het crisisplan uit op welke wijze en met welke middelen de rampenbestrijding en crisisbeheersing is voorbereid.

 • Crisispartners

  De veiligheidsregio werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de politie, de gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat en nuts- en energiebedrijven.

 • Crisisrespons

  Opschaling naar de hoogste bestuurlijke en operationele niveaus volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)

 • Crisisteams

  Op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau komen crisisteams in acties in situaties wanneer een vitaal belang van de samenleving of een organisatie is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Upsilon

Adviesbureau voor veiligheid en crisisbeheersing. Gespecialiseerd in de advisering van overheid en bedrijven over de organisatie en het beheer van de crisisorganisatie. Planvorming, opleiding en training van medewerkers die een taak hebben wanneer dreiging, onzekerheid en tijdsdruk de situatie en de gang van zaken (gaan) bepalen. Site Meter