Crisispartners

Deelnemers Regionaal Beleidsteam (RBT)

In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, roept de voorzitter van de veiligheidsregio een regionaal beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam.

Vaste crisispartners:
– Justitie
– Waterschappen
– Rijkswaterstaat (RWS)

Ad-hoc crisispartners:
– nutsbedrijven (gas, water, electriciteit, verbindingen, riolering)
– bestuurders of hoofden van betrokken bedrijven

Partners in veiligheisdprojecten:

Bij crisisbeheersing zijn in veel verschillende partijen betrokken. Het veiligheidsbeheer is georganiseerd op basis van wederzijdse afhankelijkheid. Een duidelijk onderscheid tussen de verschillende niveaus (gemeentelijk, regionaal, nationaal, internationaal) is vaak moeilijk te maken. Het is afhankelijk van de organisatiestructuur van de organisatie en van de afspraken over taken en verantwoordelijkheden.

Lijst van partners:

Geografische gebieden crisispartners:

Partnernaam (bron: www.imergis.nl) *) klein groot Klikkaart
Brandweer 750px reg. 1250px reg. Klik 
Defensie 750px reg. 1250px reg.  
Drinkwater 750px reg. 1250px reg.  
Elektriciteit 750px reg. 1250px reg.  
Gemeenten 750px reg. 1250px reg. Klik 
GGD 750px reg. 1250px reg.  
GHOR 750px reg. 1250px reg.  
Justitie 750px reg. 1250px reg.  
Politie 750px reg. 1250px reg. Klik 
Postcodes 650px reg. 1250px reg.  
Provincies 750px prov. 1250px prov.  
Reddingsbrigade 750px reg. 1250px reg. Klik 
Reg. Ambulancevervoer 750px reg. 1250px reg. Klik 
Rijkswaterstaat [wegen] 750px reg. 1250px reg.  
Veiligheidsregio’s 750px reg. 1250px reg.  
Waterschappen 750px reg. 1250px reg.  

*) Raadpleeg www.opentopo.nl voor details

Geef een reactie